Bolechowice obok Krakowa – historia wsi

Excellent DevelopmentBlog

Bolechowice to prężnie rozwijająca się wieś znajdująca się nieopodal Krakowa. Leży w województwie małopolskim, a dokładniej w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów.

Krótka historia wsi

Do roku 1792 roku Bolechowice stanowiły własność biskupów krakowskich. Tak było od roku 1243, kiedy to Bolesław Wstydliwy dokonał ich nadania. Pod względem administracji kościelnej przynależały do parafii  w Modlnicy. Jan Paweł Woronicz był ostatnim biskupem, który w niej rezydował. To właśnie w Bolechowicach miał on napisać swoje słynne „Sielanki”. Kiedy wieś przeszła na własność rządu, kupił ją pułkownik artylerii Feliks Bochenek. Później jej dziedzicem był pułkownik Gołemberski, a następnie Stanisław Ożegalski oraz jego żona Jadwiga.Z czasem Bolechowice stały się siedzibą dekanatu, który obejmował m.in. Mogiłę, Modlnicę, Czulice, Giebułtów czy Raciborowice.

Obecnie sołectwo Bolechowice zamieszkuje nieco ponad 1700 mieszkańców. Zajmuje ono łącznie powierzchnię 640 hektarów.

Największe zabytki Bolechowic

Do dnia dzisiejszego zachował się w oryginalnej, klasycystycznej formie dworek z wieku XVIII wzniesiony początkowo jako własność biskupów krakowskich. Jest on obecnie niedostępny do zwiedzania, gdyż stanowi własność prywatną. w roku 1974 dwór zakupił i wyremontował pisarz Janusz Roszko. Po jego śmierci majątek przejęła rodzina.

Nie zachowały się przy tym zabudowania przylegające do dworku. Na ich miejscu pod koniec lat 90. XX wieku wybudowano parking, zabezpieczając jednocześnie część muru stajni. Drewniany spichlerz datowany na rok 1763 trafił do projektowanego skansenu w Krzesławicach koło Krakowa.

Bolechowice słyną ponadto z gotyckiego kościoła parafialnego, a w zasadzie z jego bardzo wysokiej wieży zegarowej. Dobudowana została ona do korpusu budowli w latach 1912-1913. Najstarsze części kościoła to prezbiterium i zakrystia z roku 1393. Wzniesiono je z fundacji biskupa Piotra Wysza.

Do dzisiaj zachowała się także część murów nawy z wieku XV, którą w wieku XVII przebudowano i przedłużono na początku wieku XX. W samej świątyni najważniejszym elementem jest ołtarz główny razem z obrazem Ukrzyżowania. To dzieło Jana Trycjusza z roku 1685.

Był on nadwornym artystą królów- Jana Kazimierza, Jana III Sobieckiego i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Zachowała się też gotycka dekoracja malarska z początku wieku XV. Została ona odkryta stosunkowo niedawno, bo w latach 60. ubiegłego wieku podczas prac remontowych i rekonstrukcyjnych prowadzonych w bolechowickim kościele parafialnym.

 

Udostępnij ten artykuł